Family Category

Trvalý pobyt na Novém Zélandu - Family Category

Můžeš zažádat o možnost žít permanentně na Novém Zélandu, pokud jsi sponzorován rodinným příslušníkem, který je již občanem nebo/a residentem Nového Zélandu.

Musíš patřit do jedné z níže uvedených skupin:

 • Partner - jsi-li manžel, manželka, de facto občana či residenta Nového Zélandu. Závislé dítě - jste závislé dítě s rodičem, který je občanem či residentem Nového Zélandu
 • Rodič - Tvé dítě je občan či resident Nového Zélandu
 • Bratr, sestra nebo dospělé dítě - máš bratra, sestru nebo dospělé dítě, které je občanem či residentem Nového Zélandu nebo trvalé bydliště

Podmínky podání žádosti o trvalý pobyt na Novém Zélandu v rámci "Family Category"

 • vyplnění žádosti - v anglickém jazyce, hůlkovým písmem
 • partner, rodič, bratr, sestra nebo dospělé dítě musí vyplnit a podepsat Sponzorship form
 • zaplacení poplatku za projednání žádosti - 470 NZD
 • 2 aktuální fotografie pasového formátu
 • rodný list
 • při podávání žádostí mysli na to, že všechny dokumenty musí být originály. Kopie nejsou akceptovány a žádost Ti kvůli tomu může být vrácena. Pro všechny případy si udělej kopie předávaných dokumentů
 • doklad o příbuzenském vztahu
 • doklad o imigračním statutu Tvého partnera, rodiče, bratra, sestry či dospělého dítěte
 • kompletní lékařská zpráva včetně RTG hrudníku
 • platný cestovní pas a další ID
 • výpis z rejstříku trestů
 • veškerá potvrzení, dopisy od zaměstnavatele, doklad o vzdělání musí být přeložen do angličtiny a být nejlépe na hlavičkovém papíru s razítkem instituce
Studium na Novém Zélandu, víza na Nový Zéland, práce na Novém Zélandu 5/5 3
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.