Daně na Novém Zélandu

Daňová povinnost na Novém Zélandu

Za výběr daní na Novém Zélandu je zodpovědný úřad Inland Revenue Department. Daní se příjem fyzických a právnických osob, stejně tak jako spotřební daň na zboží a služby. Od daně jsou oproštěny finanční služby a nájemné.

Každý, kdo pobývá na území Nového Zélandu více než 183 dní v průběhu 12 měsíců, je považovaný za plátce daně (Tax Resident). Počet dní se sčítá, a tak když vycestuješ. vrátíš se a znovu začneš pracovat, navyšuje se počet dní k počtu původnímu.

Jak vysoké daně budu platit?

 • Spotřební daň - Goods and Service Tax na veškeré zboží - 12,5 %; alkohol, tabákové výrobky a pohonné hmoty mají individuální daň
 • Daň z příjmů - Income tax za Tebe bude platit Tvůj zaměstnavatel, bude ji strhávat z Tvé celkové mzdy. Tato daň se jmenuje PAYE (pay as you earn) a pokrývá i nutné úrazové pojištění ACC

Výše daně v roce 2021/2022 na Novém Zélandu

Příjem Sazba daně
$0 - $14.000 NZD 10,5 %
$14.001 - $48.000 NZD 17,5 %
$48.001 - $70.000 NZD 30 %
Více než $70.000 -$180.00 dolarů 33 %
Příjem přez $180.00 39 %

Mohu zažádat o vrácení daňového přeplatku?

Daňový systém na Novém Zélandu požaduje, aby každá osoba, která měla na jejím území příjmy po dobu delší než 183 dní, odváděla zálohy na daň. Po skončení pracovního poměru anebo daňového roku může zaměstnanec požádat o navrácení přeplatku daně.

Daňový poplatník může o vrácení přeplatku zažádat nejdříve po skončení daňového roku, anebo pokud odjíždí z Nového Zélandu, tak může učinit ihned po skončení pracovního poměru. Daňový rok (fiskální rok) pro většinu soukromých osob trvá od 1. 4. do 31. 3.

daně na Novém Zélandu

Co budu pro vrácení daní potřebovat?

 • IRD number (novozélandská daňové číslo)
 • výpis Personal Tax Summary (tento výpis získáš od úřadu Inland Revenue Department poštou do několika dnů)
 • výplatní pásky za celou dobu pobytu na Novém Zélandu - pro větší přehlednost a zpětnou kontrolu
 • všechny platné kontaktní údaje na Tvého zaměstnavatele (adresa, telefon, fax, e-mail, webové stránky)

Na koho se mohu obrátit?

V České republice pomáhá s navrácením daně z Nového Zélandu například poradenská firma NEOTAX.

 • Vyřízení trvá 4-6 měsíců
 • O navrácení daně máš možnost žádat až 4 roky zpětně
 • Poplatek za služby je 7 % z navrácené částky
 • Nejnižší poplatek dělá 68 NZD
 • Odhad výše vrácené daně můžeš zjistit zde
 • Žádej o vrácení daně zde

Co mám udělat před odchodem ze zaměstnání anebo před odchodem z Nového Zélandu?

 • požádej všechny svoje zaměstnavatele o vydání celkového vyúčtování za mzdy, které Ti vyplatil a uschovej si veškeré kontaktní informace o svých zaměstnavatelích
 • o návrat daně si můžeš požádat měsíc před odjezdem z Nového Zélandu, anebo pokud jsi již mimo zemi, avšak do konce fiskálního roku
 • vyplň formulář k návratu daně a zašli ho poštou, nebo formulář vyplň online
Studium na Novém Zélandu, víza na Nový Zéland, práce na Novém Zélandu 5/5 3
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.