Working Holiday vízum na Nový Zéland

Co je to Working Holiday vízum?

Working Holiday vízum představuje jedinečnou příležitost, která umožňuje občanům ČR cestovat, poznávat krásy přírody, kulturu a také si na svoje cestování přivydělat. Hlavním účelem Tvé cesty by mělo být poznávání Nového Zélandu. V rámci snížení nákladů na cestu Ti Working Holiday vízum dovoluje neomezeně pracovat. Platnost povolení je tedy zpravidla 1 rok a můžeš na něj neomezeně cestovat, pracovat a až 6 měsíců studovat. 

Working Holiday vízum na NZ můžeš získat jen jednou. Vízum je platné 12 měsíců od prvního vstupu na Nový Zéland (můžeš vstupovat neomezeně), avšak 1. vstup do země musí být do 12 měsíců od udělení Working Holiday víza ambasádou.

Dohoda mezi Českou republikou a Novým Zélandem o usnadňování dočasných pracovních pobytů pro mladé lidi byla uzavřena v roce 2005. Tato dohoda umožňuje bezdětným lidem ve věku 18 - 35 let včetně, vycestovat na Nový Zéland na dobu jednoho roku. Češi cestující na Nový Zéland pak v rámci programu obdrží víza, na jejichž základě jim novozélandské úřady při příjezdu na ostrovy udělí pracovní povolení. 

!! AKTUÁLNĚ !! Kvóta pro rok 2019 je vyčerpána!

Kvóta pro sezonu 2020/2021 se otevře 5. 3. 2020 v 10:00 novozélandského času, tj. 4. 3. 2020 ve 22:00 českého času.

 O Working Holiday víza se žádá on-line přímo na stránkách novozélandského imigračního úřadu.

Studium na Novém Zélandu, víza na Nový Zéland, práce na Novém Zélandu 5/5 3
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.