Systém vzdělání na Novém Zélandu

Co Ti nabízí studium na Novém Zélandu?

Novozélandský systém vzdělávání vychází stejně jako ten australský z britského způsobu výuky. Je typický svou flexibilitou - studenti mají velkou volnost ve výběru předmětů a zaměření svého studia. Dalším plusem je, že kvalifikace, které dosáhneš na novozélandských školách, je uznávána v dalších anglicky mluvících zemích.

Na Novém Zélandu můžeš studovat do 3 měsíců bez víz. Po dobu delší než 3 měsíce si musíš zažádat o studentské vízum s pracovním povolením (20h/týden). Pokud bys chtěl v rámci svého tříměsíčního studia také pracovat, můžeš využít Working Holiday víza. Budeš-li studovat na Novém Zélandu více než 14 týdnů, tak od roku 2014 můžeš na studentská víza pracovat 20 hodin za týden a také neomezeně během prázdnin.

Systém studia na Novém Zélandu

  • Novozélandský vzdělávací systém nabízí velké množství vzdělávacích programů na středoškolské a vysokoškolské úrovni i v oblasti jazykového vzdělávání.
  • Můžeš absolvovat kurzy IELTS, které jsou vstupním požadavkem na novozélandské univerzity.
  • Jazykové školy na Novém Zélandu nabízí široký výběr kurzů angličtiny - Business English, General English, Cambridge Exams Preparation, IELTS, a další.
  • Novozélandské školy jsou prověřené instituce s moderním přístupem k výuce a s dobrým zázemím.

Školní docházka na Novém Zélandu je pro všechny děti povinná od 6 do 16 let. Na střední škole mohou studenti dosáhnout 3 klasifikací v národním hodnocení (NCEA - National Certificate of Educational Echievement). Level 2 je uznáván, pokud se ucházíte o studium bakalářského typu. Level 3 je obdoba naší maturitní zkoušky a je jedním z kritérií k přijetí na VŠ.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi naším a novozélandským vzděláváním?

 

  • Návaznost studia v jiných anglicky mluvících zemích.
  • Systém je velmi flexibilní a student si může ušít studium na míru.
  • Důraz na sebeprezentaci, samostatnost a schopnost realizace.
Studium na Novém Zélandu, víza na Nový Zéland, práce na Novém Zélandu 5/5 3
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.