O Novém Zélandu

Zažij Nový Zéland!

Jedná se o nezávislý stát, který je členem Britského Společenství. Hlavou státu je tedy královna Alžběta II. a na Novém Zélandu ji zastupuje guvernér. Země je rozdělena na 16 regionů a dohromady má 16 měst. Nový Zéland tvoří Severní ostrov s hlavním městem Wellingtonem a Jižní ostrov, jehož největším městem je Christchurch, ostrovy jsou odděleny Cookovým průlivem. Celá země je přibližně 4x větší než Česká republika. Na ostrovech je z největší části mírný podnebný pás, ale na severu najdeš subtropy a naopak jih bývá v zimě velmi chladný. 

Hlavní skupinu obyvatelstva tvoří běloši a Maoři. Velká část obyvatel přišla ze zemí jako je Skotsko, Anglie, Dalmácie, Holandsko, ale i ze zemí Asie. Nový Zéland tedy tvoří velký mix různých kultur. Úředním jazykem je angličtina a maorština a nejrozšířenejší náboženství je na Zélandu křesťanství. 

Co se týče časového pásma, na Novém Zélandu je o 11 hodin více, než v České republice. V letním čase se přidáva navíc ještě jedna hodina. V zemi se platí novozélendským dolarem (NZD).

nový zéland infografika

Studium na Novém Zélandu, víza na Nový Zéland, práce na Novém Zélandu 5/5 3
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.