Nejčastější otázky o vízech na Nový Zéland

Working Holiday Víza

Co je working holiday scheme on-line aplikace?

Working Holiday Scheme on-line aplikace je způsob elektronického podání žádosti o pracovní vízum nebo povolení v rámci pracovní dovolené na webových stránkách Immigration New Zealand.

Co je vícevstupové pracovní vízum (multiple entry work visa)?

Vícevstupové pracovní vízum Ti bude vydáno, jakmile bude Tvé Working Holiday Scheme aplikace schválena. Vícevstupové pracovní vízum je platné pro stejné období jako Tvé pracovní povolení. To Ti umožní opustit a znovu se vrátit na Nový Zéland po celou dobu Tvého ročního pobytu na ostrově v rámci WHS. Ale veškerý čas, který strávíš mimo Nový Zéland, se nepřidává do data platnosti Tvého Working Holiday Scheme.

Kdo může žádat on-line?

Lidé ve věku mezi 18 a 35 let z níže vypsaných zemí mohou žádat on-line pro Working Holiday Scheme.

Země, ze kterých mohou občané žádat online: Argentina, Belgie, Brazílie, Kanada, Chile, Čína, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Hong - Hongkong, Irsko, Itálie, Japonsko, Korea, Lotyšsko, Malajsie, Malta, Mexiko, Norsko, Nizozemsko, Singapur, Švédsko, Thajsko, Velká Británie, USA a Uruguay.

Systém může vyžadovat, abys měl/a Visa nebo MasterCard platební kreditní kartou k zaplacení vízového poplatku a dokončení on-line žádosti.

Mohu zažádat ručně, pokud nechci žádat pomocí on-line systému?

Ne, žádosti se nyní podávají výhradně online.

Jak fungují elektronická víza nebo pracovní povolení?

Elektronická víza nebo pracovní povolení funguje přesně stejným způsobem, jako vízum vydané do pasu. Jediná výjimka je, že místo štítku v cestovním pasu budeš mít vytištěnou elektronickou verzi, kterou žadatel schraňuje u cestovního pasu. Je-li Tvá žádost schválena, jsou informace elektronicky uchovány v databázi Immigation New Zealand. Tyto informace se používají pro rozhodnutí, zda smíš na palubu letadla nebo se vrátit Nový Zéland v případě vycestování. Tyto informace jsou také používány k určení Tvého nároku na pracovní povolení, když přijedeš na Nový Zéland. Je proto nezbytné, abyste výtisk Tvého elektronického víza měli u Tvého pasu, a když vyplňuješ online aplikaci, zadat údaje přesně. Jméno, datum narození, číslo cestovního pasu ve Tvém pasu musí být přesně stejné jako údaje na Tvé žádosti. 

Jaké informace se objeví na mém elektronickém vízu nebo pracovním povolení?

Tvá elektronická víza nebo pracovní povolení bude obsahovat Tvé osobní údaje, podmínky Tvého pracovního víza a dobu platnosti víza.

Co mohu ukázat zaměstnavatelům na Novém Zélandu?

Budeš mít možnost ukázat svému zaměstnavateli výtisk Tvého elektronických víz nebo pracovní povolení, které má informace o podmínkách Tvého zaměstnání na Novém Zélandu. Můžeš se také přihlásit na Immigration New Zealand - webové stránky Zélandu a ukázat podrobnosti o pracovním vízu nebo povolení o práci.

 Co když chci odjet z Nového Zélandu a přijet zpět?

Tvá pracovní víza budou vícevstupová a umožní Ti vstoupit a opustit Nový Zéland kdykoliv po dobu platnosti Tvého víza.

Mohu použít kreditní kartu svých rodičů či kartu např. přítele?

Ano. Nemusíš používat svou vlastní kreditní kartu k úhradě aplikace.

Jaké informace budu udávat v žádosti o on-line přihlášku?

Budeš muset poskytnout své osobní údaje, včetně těch v pasu, a odpovědět na otázky o Tvém charakteru, cestovních plánech atd. 

Co když budu chtít zůstat déle?

V rámci Working Holiday Scheme můžeš na Novém Zélandu zůstat maximálně jeden rok. Pokud si chceš svůj pobyt prodloužit, musíš si na příslušném imigračním úřadě na Novém Zélandu zažádat o studijní nebo pracovní povolení - musíš změnit svůj pobytový status. 

POZOR! Pokud jsi v rámci Working Holiday Scheme pracoval/a 3 měsíce v oblasti zahradnictví anebo vinařství, můžeš si zažádat o Working Holidaymaker Extension Permit.

Jak dlouho bude trvat zpracování mé žádosti?

Jakmile bude Tvá žádost úspěšně odeslána, můžeš obdržet odpověď během několika dnů. Také ale můžeš být tázán/a o poskytnutí dalších informací. 

Pokud změním názor po podání žádosti o Working Holiday Scheme, můžu aplikaci zrušit?

Pokud o Tvé žádosti ještě nebylo rozhodnuto, můžeš si ji zrušit, ale poplatek za podání žádosti se nevrací.

Obecné otázky o vízech

Potřebuji vízum na Nový Zéland?

Záleží, za jakým účelem a na jak dlouho chceš na NZ vycestovat. Pokud chceš pouze cestovat, pak při pobytu do 90 dnů žádné vízum nepotřebuješ. Pokud chceš vyjet za studiem či prací, pak musíš zažádat opříslušný typ víza. O víza se žáda online na webu novozélandského imigračního úřadu.

Chci jet na Nový Zéland z prací - jaký typ víza potřebuji?

Nejrozšířenějším typem je working holiday vízum, které je určeno mladým lidem ve věku 18 - 35 let. Tento typ víza Tě opravňuje na NZ po dobu maximálně jednoho roku žít, pracovat a cestovat. Získat čístě pracovní vízum na Nový Zéland je trochu obtížnější, zpravidla je to možné na základě konkrétní pracovní nabídky od novozélandského zaměstnavatele.

Uvažuji, že pojedu na Nový Zéland zlepšit si angličtinu. O jaký typ víza mám zažádat? Je možné si při studiu najít brigádu?

Pokud chceš jet studovat na dobu delší než 14 dnů, musí si zažádat o studentské vízum. Při studentském vízu si zároveň můžeš přivydělávat a pracovat až 20 hodin týdně. Jestli chceš vyrazit za studium na kratší dobu (do 90 dnů), vízum nepotřebuješ. V tomto případě ale nemáš nárok na pracovní povolení při studiu.

Studium na Novém Zélandu, víza na Nový Zéland, práce na Novém Zélandu 5/5 3
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.