Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

Victoria University byla založena v roce 1897 a patří k nejstarším a nejprestižnějším školám na Novém Zélandu. Studuje na ní přes 20 000 studentů, z toho jsou 3 000 studentů mezinárodních. Rovněž zde pracuje přes 2 000 školených lektorů a přednášejících. Victoria University of Wellington se patří mezi 2% nejlepších univerzit světa, z celkového počtu 16 000. Filozofii školy a vyuky chrakterizuje efektivita, vysoká kvalita, mezinárodní konexe, spolupráce, globální perspektiva a trvale udržitelný rozvoj.

 

 

 

 

Škola v číslech

3
kampusy

7
fakult

119
let tradice

21 000
studentů

Zajímalo by Tě studium na této škole?

Studium na Novém Zélandu, víza na Nový Zéland, práce na Novém Zélandu 5/5 3
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.