Nový Zéland zpřísňuje podmínky pro získání pracovních víz

Nový Zéland zpřísňuje podmínky pro získání pracovních víz

V minulém měsíci vstoupily v platnost změny týkající se zpřísnění podmínek pro získání pracovních víz
na Nový Zéland, což je důležitá informace zejména pro ty, kteří doufali, že v této krásné zemi
zůstanou a plánovali si, že tam budou žít a pracovat. Změny se konkrétně týkají způsobu posouzení
kvalifikovaného zaměstnání a pracovních zkušeností v souvislosti se splněním podmínek pro žádost o
pracovní víza.

V rámci nového systému bude dána přednost uchazečům s pracovní zkušeností v oboru a vyšším
akademickým vzděláním. Výhodu budou mít také uchazeči ve věku 30 – 39 let. Dalším rozhodujícím
faktorem bude také výše ročního příjmu a nabídka práce od novozélandského zaměstnavatele.
Žadatelé o víza, kteří mají zaměstnání uvedené v kategoriích 1, 2 a 3 v rámci ANZSCO (Australian and
New Zealand Standard Classification of Occupations), budou moci nově zůstat a pracovat na Novém
Zélandu po dobu maximálně tří let. Poté musí zemi opustit a počkat, než budou moci
žádat o jiný typ pracovního víza.

Uvedené změny také ovlivní absolventy, kteří mohou po ukončení studia na Novém Zélandu až 3 roky
pracovat (v rámci post-study work experience víz). Doposud bylo poměrně snadné po ukončení studia
a následném získání pracovních zkušeností úspěšně žádat o trvalý pobyt. S nově příchozími změnami
už nebude získání trvalého pobytu tak jednoduché. To se týká převážně absolventů odborných škol,
kteří ukončili studium závěrečným Certifikátem nebo Diploma.

Pro zajímavost - poslední studie novozélandského ministerství školství ukázala, že zhruba 7 z 10
mezinárodních studentů, kteří úspěšně dokončí akademické vzdělání, zůstává na Zélandu s cílem najít
zaměstnání v oboru nebo pokračovat v dalším studiu. Studie také říká, že 5 let po ukončení studia se jen
přibližně 30 % absolventů stále nachází na Novém Zélandu.


Zdroj: http://monitor.icef.com/2017/04/new-zealand- tightens-work- visa-rules/

Studium na Novém Zélandu, víza na Nový Zéland, práce na Novém Zélandu 5/5 3
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.