Jak získat trvalý pobyt na Novém Zélandu? Přes vzdělání!

CHCEŠ ZÍSKAT TRVALÝ POBYT NA NOVÉM ZÉLANDU? VÍME, JAK NA TO!

Přemýšlíš nad studiem v zahraničí a možností usadit se natrvalo v cizině? Pokud ano, tak jsi tu správně a my Ti povíme, kudy vede cesta k trvalému pobytu na Novém Zélandu!

Země úžasných scenérií, nekonflitních obyvatel, nejkrásnějších turistických tras, kvalitního vzdělání a nepřeberných příležitostí, jak provozovat extrémní sporty, ať už jde o lyžování, rafting, horská kola, zorbing nebo bungee jumping... A tím to nekončí!

Nejsnazší cesta, jak v současnosti získat trvalý pobyt na Novém Zélandu, vede přes vzdělání. Vzdělávání zahraničních studentů na Novém Zélandu má velmi dlouhou tradici a především dobrou pověst. Nabízí široký výběr kurzů od jazykových, přes odborné až po vysokoškolské studium. Moderní kampusy s pokročilými technologiemi jsou plné studentů z celého světa a tak máš jedinečnou šanci navázat celoživotní přátelství a naučit se na jednom místě o mnoha kulturách najednou. 

Nový Zéland nabízí progresivní vzdělání, které nastartuje Tvoji kariéru v dnešním globálně propojeném světě. Každoročně zde studuje okolo 100.000 studentů. Studium je mezinárodně uznáváno a je založeno na britském systému vzdělání – stejná kvalita, nižší cena a nižší životní náklady, prostě ideální kombinace! Během studia je navíc možné pracovat a to 20 hod/týdně a 40hod/týdně během prázdnin. Kdo zde úspěšně ukončí své studium/viz. diagram, automaticky získává roční pracovní povolení v rámci OPEN WORK PERMIT VÍZ nebo ještě lépe 2leté plné pracovní povolení (EMPLOYER ASSISTED WORK PERMIT), je-li mu nabídnuta konkrétní pracovní nabídka, která souvisí s oborem, který studoval.

Příklad 1: 

  • v ČR jsi úspěšně vystudoval střední školu, ze které máš maturitu 
  • rozhodneš se odjet na NZ, kde si rozšíříš svou kvalifikaci studiem ročního programu New Zealand Diploma in Business (Level 5) – už při studiu tohoto kurzu si můžeš přivydělávat a pracovat až 20 hodin týdně 
  • po úspěšném ukončení programu si můžeš zažádat o open post study work víza a ještě celý další rok na NZ neomezeně pracovat  
  • pokud se Ti poštěstí a dostaneš pracovní nabídku od novozélandského zaměstnavatele na min. 2 roky v oboru, který jsi vystudoval, můžeš zkusit zažádat o employer assisted work permit a pracovat na NZ další 2 roky 
  • další možností je pokračovat ve studium na NZ (např. bakalářským programem) – opět s možností částečného přivýdělku při studiu a pracovním povolením po úspěšném zakončení studia 
 
Příklad 2: 
 
  • v ČR jsi studoval na VŠ, kde jsi získal bakalářský titul v oblasti IT 
  • chceš odjet na NZ a zároveň si rozšířit své obzory ve vystudovaném oboru – rozhodneš se proto pro roční programu Diploma in Software Development (Level 7) – už při studiu tohoto kurzu si můžeš přivydělávat a pracovat až 20 hodin týdně 
  • po úspěšném ukončení programu si můžeš zažádat o open post study work visa a ještě celý další rok na NZ neomezeně pracovat  
  • pokud se Ti poštěstí a dostaneš pracovní nabídku od novozélandského zaměstnavatele na min. 2 roky v oboru, který jsi vystudoval, můžeš zkusit zažádat o employer assisted work permit a pracovat na NZ další 2 roky 
  • další možností je pokračovat ve studium na NZ (např. magisterským programem) – opět s možností částečného přivýdělku při studiu a pracovním povolením po úspěšném zakončení studia 

Samozřejmě, jak je patrné z diagramu, můžeš v obou případech požádat o trvalý pobyt na Novém Zélandu. Nejen v rámci Employer assisted work permit víz, ale už v rámci Open work permit víz.

Nahlédli jsme do novozéladských statistik, abychom Vám představili pár zajímavých čísel, které by Vás mohli zajímat, zvažujete-li studium v zahraničí.

Přibližně sedm z deseti zahraničních studentů, kteří ukončili akademickou kvalifikaci na Novém Zélandu, zůstává na Novém Zélandu. Pět let po absolvování studia je na Novém Zélandu stále zaměstnáno zhruba 30% zahraničních absolventů, zatímco polovina se vrátila domů a více než 10% se stále věnuje dalšímu studiu. Naproti tomu téměř devět z deseti studentů, kteří nedokončili kvalifikaci do pěti let od prvního studia, se vrátilo do zahraničí do pěti let od získání počátečního studijního víza.

Pro většinu zahraničních studentů jsou hlavní cíle motivace ke studiu v zahraničí splněny cíle týkající se zaměstnanosti - příležitost k novým pracovním příležitostem nebo k rozvoji jejich stávající kariéry. To je důvod, proč i mezinárodní pedagogové a studenti takovou pozornost věnují změnám v politice zaměstnanosti a příležitostech v hlavních destinacích. A znovu a znovu zjistíme, že po rozšíření pracovních práv po studiu nebo vízových procesů zefektivněných nějakým smysluplným způsobem poskytují taková opatření významnou podporu atraktivitě dané studijní destinace.

Ale co výsledek zaměstnanosti pro mezinárodní absolventy? Kolik lidí zůstává na mezinárodní pracovní zkušenosti? Kolik se vrátí domů a kdy to dělají? Odpovědi na tyto otázky nejsou vždy jasně řešeny - stejně jako ve Velké Británii, mohou být předmětem značných diskusí a politického napětí. To je ale také částečně to, co dělá tak zajímavé studium na Novém Zélandu.

"Počet mezinárodních studentů, kteří dokončí kvalifikaci na Novém Zélandu, se v posledních letech zvyšuje na většině kvalifikovaných úrovní," uvádí studie vyhlášená ministerstvem školství a publikovaná v lednu roku 2017. "Vědět, co dělají tito studenti poté, co dokončí kvalifikaci, je důležité. Říká nám, zda se vracejí do zahraničí nebo pokračují v dalším studiu poté, co dokončí svou první kvalifikaci, a kteří absolventi vstoupí na náš trh práce a přispějí k ekonomice Nového Zélandu poté, co dokončí studium. Studenti, kteří se vrátili do zahraničí poté, co dokončili studium, stále významně přispívají na Nový Zéland kulturně, akademicky a ekonomicky. Jejich ekonomický přínos je přímý (například prostřednictvím poplatků, které platí poskytovatelům na studium na Novém Zélandu a dalších výdajů, které vynakládají na Novém Zélandu) a nepřímých (například spojení vytvořená mezi zahraničními studenty a Novozélanďany, které mohou vytvářet obchodní příležitosti v budoucnu)." Cílem studie bylo také zmapování pobytových sazeb a výsledků zaměstnanosti mezinárodních absolventů na Novém Zélandu.

Studie zkoumá výsledky absolventů v daňových letech 2012 a 2013 po dobu až osmi let po studiu - to znamená, že se dostane zpět studentům, kteří začali studovat na Novém Zélandu již v roce 2003. Zjistilo se, že dvě třetiny (66 %) Všech držitelů prvního víza se vrátilo do zahraničí pět let po získání svého prvního studentského víza (FSV). Také však zaznamenává, že existují výrazné rozdíly v mírách návratů mezi těmi, kteří dokončí kvalifikaci na Novém Zélandu, a těmi, kteří ne.

Téměř devět z deseti studentů (87%), kteří nedokončili kvalifikaci do pěti let od jejich návratu do zahraničí pět let po svém prvním vízu. Naproti tomu míra návratnosti pro všechny mezinárodní absolventy je 49% na pět let od promoci a 59% po osmi letech.

Studie zaznamenává různé procento zadržování a návratnosti absolventů v různých věkových skupinách a pro absolventy různých úrovní kvalifikace na Novém Zélandu (tj. Stupně nižší, stupně a pokročilé). A v neposlední řadě mapuje řadu výstupů pro tyto různé úrovně kvalifikací až osm let po promoci. Jak se odráží v níže uvedených grafech, tyto postgraduální cesty zahrnují další studium, zaměstnání nebo návrat do zámoří. 

Většina studentů zůstává na Novém Zélandu v období bezprostředně po maturitě. Zhruba 40% všech absolventů bylo zaměstnáno na Novém Zélandu jeden rok po ukončení studia. Téměř tři z deseti (asi 28%) se vrátilo domů a dalších 22% pokračovalo v dalším studiu. Pět let po maturitě se tyto hodnoty posunuly tak, aby bylo zaměstnáno zhruba 30% zahraničních absolventů, polovina se vrátila domů a více než 10% se stále věnuje dalšímu studiu. Na osmileté známce vidíme další posun, kdy se zhruba šest z deseti vrátilo domů, asi 25% zůstává zaměstnáno

Budeš-li chtít o vízech na Nový Zéland vědět více, rádi Ti poradí naši specialisté na tuto destinaci.

Studium na Novém Zélandu, víza na Nový Zéland, práce na Novém Zélandu 5/5 3
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.