FAQ Working Holiday víza na Nový Zéland

Co je working holiday scheme on-line aplikace?

 • Working Holiday Scheme on-line aplikace je způsob elektronického podání žádosti o pracovní vízum nebo povolení v rámci pracovní dovolené na webových stránkách Immigration New Zealand.

Co je vícevstupové pracovní vízum (multiple entry work visa)

 • Vícevstupové pracovní vízum Ti bude vydáno, jakmile bude Tvá Working Holiday Scheme aplikace schválena. Vícevstupové pracovní vízum je platné pro stejné období jako Tvé pracovní povolení. To Ti umožní opustit a znovu se vrátit na Nový Zéland po celou dobu Tvého ročního pobytu na ostrově v rámci WHS. Ale veškerý čas, který strávíš mimo Nový Zéland, se nepřidává do data platnosti Tvého Working Holiday Scheme. 

Kdo může žádat on-line?

 • Lidé ve věku mezi 18 a 35 let z níže vypsaných zemí mohou žádat on-line pro Working Holiday Scheme.
 • Země, ze kterých mohou občané žádat online: Argentina, Belgie, Brazílie, Kanada, Chile, Čína, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Hong - Hongkong, Irsko, Itálie, Japonsko, Korea, Lotyšsko, Malajsie, Malta, Mexiko, Norsko, Nizozemsko, Singapur, Švédsko, Thajsko, Velká Británie, USA a Uruguay.
 • Systém může vyžadovat, abys měl Visa nebo MasterCard platební kreditní kartu k zaplacení vízového poplatku a dokončení on-line žádosti.

Mohu zažádat ručně, pokud nechci žádat pomocí on-line systému?

 • Ne, žádost se nyní podávají výhradně online.

Jak fungují elektronická víza nebo pracovní povolení?

 • Elektronická víza nebo pracovní povolení funguje přesně stejným způsobem, jako vízum vydané do pasu.
 • Jediná výjimka je, že místo štítku v cestovním pasu budeš mít vytištěnou elektronickou verzi, kterou žadatel schraňuje u cestovního pasu.
 • Je-li Tvá žádost schválena, jsou informace elektronicky uchovány v databázi Immigation New Zealand. Tyto informace se používají pro rozhodnutí, zda smíš na palubu letadla nebo se vrátit na Nový Zéland v případě vycestování. Tyto informace jsou také používány k určení Tvého nároku na pracovní povolení, když přijedeš na Nový Zéland.
 • Je proto nezbytné, abys výtisk Tvého elektronického víza měl u scého pasu, a když vyplňuješ online aplikaci, zadat údaje přesně. Jméno, datum narození, číslo cestovního pasu ve Tvém pasu, musí být přesně stejné jako údaje na Tvé žádosti.

Jaké informace se objeví na mém elektronickém vízu nebo pracovním povolení?

 • Tvá elektronická víza nebo pracovní povolení bude obsahovat Tvoje osobní údaje, podmínky Tvého pracovního víza a dobu platnosti víza.

Co mohu ukázat zaměstnavatelům na Novém Zélandu?

 • Budeš mít možnost ukázat svému zaměstnavateli výtisk Tvých elektronických víz nebo pracovní povolení, které má informace o podmínkách Tvého zaměstnání na Novém Zélandu. Můžeš se také přihlásit na Immigration New Zealand - webové stránky Zélandu a ukázat podrobnosti o pracovním vízu nebo povolení o práci.

Co když chci odjet z Nového Zélandu a přijet zpět?

 • Tvá pracovní víza budou vícevstupová a umožní Ti vstoupit a opustit Nový Zéland kdykoliv po dobu Tvého víza.

Mohu použít kreditní kartu svých rodičů či kartu např. přítele?

 • Ano. Nemusíš používat svou vlastní kreditní kartu k úhradě aplikace.

Jaké informace budu udávat, v žádosti o on-line přihlášku?

 • Budeš muset poskytnout své osobní údaje, včetně těch v pasu, a odpovědět na otázky o Tvém charakteru, cestovních plánech atd.

Co když budu chtít zůstat déle?

 • V rámci Working Holiday Scheme můžeš na Novém Zélandu zůstat maximálně jeden rok. Pokud si chceš svůj pobyt prodloužit, musíš si na příslušném imigračním úřadě na Novém Zélandu zažádat o studijní nebo pracovní povolení, musíš změnit svůj pobytový status.

POZOR! Pokud jsi v rámci Working Holiday Scheme pracoval 3 měsíce v oblasti zahradnictví anebo vinařství, můžeš si zažádat o Working Holidaymaker Extension Permit. Více informací níže.

Jak dlouho bude trvat zpracování mé žádosti?

 • Jakmile bude Tvá žádost úspěšně odeslána, můžeš obdržet odpověď během několika dnů. Také ale můžeš být tázán o poskytnutí dalších informací.

Pokud změním názor po podání žádosti o Working Holiday Scheme, můžu aplikaci zrušit?

 • Pokud o Tvé žádosti ještě nebylo rozhodnuto, můžeš si ji zrušit, ale poplatek za podání žádosti se nevrací.

Jak funguje Working Holiday Extension Permit?

 • Pokud jsi na Novém Zélandě v rámci Working Holiday Scheme a pracoval jsi po dobu 3 a více měsíců v oblasti zahradnictví a vinařství, můžeš si zažádat o prodloužení Tvého ročního pracovního pobytu. Working Holiday Extension Permit Tě opravňuje zůstat na Novém Zélandu ještě další 3 měsíce za stejných podmínek.

Podmínky podání žádosti:

 • vyplněný formulář v anglickém jazyce (tato žádost nemůže být podaná on-line)
 • kopie cestovního pasu
 • dvě aktuální fotografie pasového formátu
 • zaplacení poplatku za projednání žádosti - poplatek činí $208 NZD a můžeš ho platit přímo na úřadě, kde budeš podávat svou žádost
 • doklad o historii v zaměstnání, doporučující dopisy, pracovní smlouvy - jakékoliv dokumenty, které dokládají to, že jsi pracoval ve zmíněných oblastech po dobu nejméně 3 měsíců
 • rezervace zpáteční letenky, anebo doklad o dostatečném finančním krytí zpáteční cesty
Studium na Novém Zélandu, víza na Nový Zéland, práce na Novém Zélandu 5/5 3
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.