Podmínky working holiday víz na Novém Zélandu

Jaké podmínky je třeba splnit k podání žádosti o Working Holiday víza na Nový Zéland?

 • věk 18 - 35 let dovršených v den podávání žádosti
 • žadatel musí být občanem ČR
 • žádost mohou podávat i manželé, každý ale musí podat vlastní žádost
 • Working Holiday vízum na NZ můžeš získat jen jednou
 • je platné 12 měsíců od prvního vstupu na Nový Zéland (můžeš vstupovat neomezeně), avšak 1. vstup do země musí být do 12 měsíců od udělení Working Holiday víza ambasádou

Jaké jsou požadavky pro Working Holiday víza na Nový Zéland?

 • splnění podmínek uvedených výše
 • platný cestovní pas se strojově čitelnou zónou, který bude platný po celou dobu Tvého pobytu na Novém Zélandu a pak ještě alespoň 3 měsíce
 • zaplacení poplatku za projednání žádosti

V případě získání víza po Tobě může být při vstupu na Zéland požadováno následující:

 • doklady o finančním zabezpečení během pobytu na Novém Zélandu potvrzující, že máte minimálně $4.200 NZD (cca 72.000 Kč) na pokrytí počátečních nákladu na pobyt
 • zdravotní pojištění po celou dobu Tvého pobytu na Novém Zélandu
 • pokud jsi v uplynulých pěti letech pobýval déle než tři měsíce v rizikových oblastech, je potřeba přiložit formulář s rentgenovým snímkem hrudníku 
 • rezervace zpáteční letenky nebo finanční prostředky na její zakoupení
Studium na Novém Zélandu, víza na Nový Zéland, práce na Novém Zélandu 5/5 3
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.